تعداد دانلودها 15936
تعداد پایان نامه 1425
تعداد مقاله 3565
بارگذاری شده5365
  • دانلود مقاله مدیریت دولتی
  • دانلود پایان نامه
  • دانلود پرسشنامه
  • دانلود طرح کسب و کار(BP)
  • دانلود کتاب
  • دانلود مقاله حسابداری
  • دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
  • مقالات تحقیقات علمی
  • مقالات اقتصاد

انجام پروژه های آماری

مشاوره ،انجام پروژه های آماری و آموزش نرم افزارهای spss, stata, , lisrel
کارهای تحلیلی با انواع نرم افزار های آماری برای پایان نامه یا طرح ها تحقیقاتی به همراه مشاوره در تمامی رشته های دانشگاهی انجام می شود.
تحلیل آماری آزمون یک نمونه ای P-value اختلاف معنی دار significancy آزمون آماری سطح معنی داری معنی داری توان آزمون آزمون فرض رتبه ای اسمی آموزش تحلیل آماری پایان نامه.

گروه تخصصی  آکاپیپر متشکل از فارغ التحصیلان ارشد و دکترای آمار در زمینه های مختلف آمار و داده کاوی در خدمت شما عزیزان می باشند. انجام تمامی پروژه های آماری ، پایا نامه، طرح های سازمانی در نهایت دقت و اسرع وقت توسط متخصصین گروه انجام می پذیرد.

متخصصین ما در زمینه های مختلف از قبیل آمار توصیفی ، تحلیلی شامل آزمون های مقایسات میانگین مستقل و زوجی T، بررسی نرمالیتی، آزمونهای ناپارامتری شامل کروسکال والیس، مک نمار، من ویتنی، فریدمن و ککران، انجام رگرسیون ، آزمونهای ANOVA, ANCOVA , ....

انجام معادلات ساختاری ( structural equation models ) ، بررسی اعتبار پرسشنامه با تحلیل عاملی (confirmatory factor analysis) و انجام آنالیز مسیر (path analysis) توسط نرم افزارهای لیزرل (lisrel) و amos , pls انجام می پذیرد.

فایل تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود سریع