تعداد دانلودها 15936
تعداد پایان نامه 1425
تعداد مقاله 3565
بارگذاری شده5365
  • دانلود مقاله مدیریت دولتی
  • دانلود پایان نامه
  • دانلود پرسشنامه
  • دانلود طرح کسب و کار(BP)
  • دانلود کتاب
  • دانلود مقاله حسابداری
  • دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
  • مقالات تحقیقات علمی
  • مقالات اقتصاد

در اين مقاله سعي شده است تا ضمن بيان مسئله و اهميت آن و همچنين ادبيات مربوط به رفتار شهروندي سازماني و نيروي انساني كارآفرين مباحثي همچون تاريخچه و تعاريف رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه صاحب نظران مختلف، عنوان رفتار شهروندي سازماني با توجه به تقسيم بندي هاي صورت گرفته و تاثير گذاري رفتار شهروندي سازماني بر بهره وري نيروي انساني كارآفرين مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است.در كانون اصلي مقاله متولوژي تحقيق كه بنيان وچهارچوب اصلي مقاله است به گونه ايي كه فرضيات روش تحقيق جامعه آماري و نمونه هاي مورد مطالعه بيان شده و يافته هاي تحقيق با توجه به روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي در قالب جداول تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 17
سال انتشار: 1391
قیمت: 4,000 تومان
خرید و دانلود
فایل تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود سریع